TP HCM xây thêm 6 cầu vượt bộ hành

Nhằm thuận lợi cho người dân đi bộ, 6 cầu vượt bộ hành sẽ được làm trước các trường và bệnh viện.