Tổng cục Thuế rút tên 34 doanh nghiệp khỏi danh sách nợ thuế

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các Cục Thuế đã tiến hành rà soát, đối chiếu số nợ thuế với các doanh nghiệp và đã phát hiện chênh lệch nợ thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn
Tổng cục Thuế  rút tên 34 doanh nghiệp khỏi  danh sách nợ thuế

Theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và các Cục Thuế đã tiến hành rà soát, đối chiếu số nợ thuế với các doanh nghiệp và đã phát hiện chênh lệch nợ thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội và TP.HCM.

 

Trước đó, ngày 22/7/2015, việc công bố danh sách các doanh nghiệp nợ thuế lớn đến thời điểm ngày 30/6/2015 đã được thực hiện trên Trang thông tin điện tử của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và website của Cục Thuế các tỉnh, thành phố có doanh nghiệp trong danh sách thuộc địa bàn quản lý có nợ thuế.

 

Tuy nhiên, theo Bộ Tài chính, ngay sau khi danh sách doanh nghiệp nợ thuế được công bố, Cục Thuế một số địa phương như TP.HCM, TP. Hà Nội… và Tổng cục Thuế đã nhận được thông tin phản hồi của một số doanh nghiệp về việc kết xuất số nợ thuế chưa chính xác. Trên cơ sở những thông tin phản hồi này, Bộ Tài chính đã chỉ đạo Tổng cục Thuế thực hiện rà soát, đối chiếu, xác định chính xác số nợ thuế của doanh nghiệp.

 

Tổng cục Thuế, các Cục Thuế đã tiến hành rà soát, đối chiếu số nợ thuế với các doanh nghiệp. Bước đầu, đã phát hiện chênh lệch nợ thuế của một số doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội và TP.HCM. Hai Cục Thuế đã thực hiện xác nhận số liệu chính xác với các doanh nghiệp và tiến hành điều chỉnh danh sách doanh nghiệp nợ thuế đã công bố. Cụ thể, Cục Thuế TP.HCM có 26 trường hợp loại khỏi danh sách, 2 trường hợp điều chỉnh lại số nợ thuế; Cục Thuế TP. Hà Nội loại khỏi danh sách 8 trường hợp và 27 trường hợp điều chỉnh lại số nợ thuế.

 

Tổng cục Thuế cũng cho biết, đang tiếp tục chỉ đạo các Cục Thuế địa phương rà soát đối chiếu số nợ thuế với từng doanh nghiệp để xác định số liệu chính xác, trường hợp phát hiện sai lệch về số liệu thì kịp thời điều chỉnh.

 Việt Thắng

 

ngocthanh