TKV tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong nước

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết Tập đoàn đã và đang triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và tích cực các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước
TKV tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị sản xuất trong nước

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết Tập đoàn đã và đang triển khai thực hiện một cách nghiêm túc và tích cực các biện pháp tăng cường sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư nguyên liệu trong nước sản xuất được. Cụ thể, TKV đã và đang tăng cường quản lý để không nhập khẩu hoặc hạn chế nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu mà trong nước đã sản xuất được. Đối với các trường hợp cần thiết nhập khẩu những máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được, đơn vị phải có giải trình cụ thể về sự cần thiết phải nhập khẩu và định kỳ hàng quý, các đơn vị của TKV gửi báo cáo về TKV tình hình thực hiện việc mua sắm hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh tại đơn vị. 

 

Trong thời gian vừa qua, các đơn vị cơ khí của TKV đã chú trọng đầu tư nhà xưởng, thiết bị để sửa chữa, chế tạo phụ tùng, thiết bị phục vụ ngành than - khoáng sản và các ngành kinh tế khác. Một số dự án đã hoàn thành và đưa vào sản xuất có hiệu quả như: dây chuyền công nghệ chế tạo cột chống thủy lực đơn, dây chuyền lắp ráp xe tải nặng... Trên cơ sở công nghệ và thiết bị dự án đầu tư Dây chuyền công nghệ chế tạo cột chống thủy lực đơn, Công ty Chế tạo máy (Vinacomin) đã chế tạo và đưa vào phục vụ sản xuất tổng số trên 1.858 giá khung di động. Bên cạnh đó, một số đơn vị cơ khí của TKV đã chế tạo thành công nhiều thiết bị thay thế nhập khẩu như: các thiết bị điện phòng nổ; giàn thủy lực di động, giá khung thủy lực di động…

IMG

Các đơn vị cơ khí của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chú trọng đầu tư chế tạo phụ tùng, thiết bị phục vụ ngành than - khoáng sản và các ngành kinh tế khác

 Ảnh: Quế Như

Đặc biệt, hiện nay, TKV đang xây dựng Quy hoạch phát triển cơ khí của Tập đoàn đến năm 2015, tầm nhìn đến 2025. Theo đó, cơ khí của Tập đoàn chuyển đổi công nghệ từ “cơ khí sửa chữa” thành “cơ khí chế tạo”, bên cạnh việc hiện đại hóa cơ khí sửa chữa là một ngành sản xuất chính, chế tạo ngày càng nhiều sản phẩm cơ khí có chất lượng phục vụ sản xuất. Một số mục tiêu đến năm 2015 đối với chế tạo phụ tùng sản phẩm là: cung cấp từ 60 - 65% nhu cầu phụ tùng của ngành than - khoáng sản; cung cấp từ 50 - 55% nhu cầu bổ sung và thay thế thiết bị của toàn ngành; phấn đấu đạt tỷ lệ nội địa hóa đến 50 - 60%. 

V.Huyền 

ngocthanh