Tính toán lại phí BOT cầu Hạc Trì

(BĐT) - Tại cuộc làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc về bức xúc của người dân liên quan đến Dự án BOT cầu Hạc Trì, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã đề nghị Bộ GTVT, Bộ Tài chính, UBND tỉnh Phú Thọ đề xuất phương án tính lại giá phí khi lưu thông qua cầu Hạc Trì cho phù hợp trên cơ sở bảo đảm lợi ích cho nhà đầu tư và khả năng chi trả của người dân.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng cũng yêu cầu Bộ GTVT phối hợp với Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Phú Thọ đánh giá toàn diện an toàn của cầu Việt Trì cũ, xây dựng phương án lưu thông trên cầu cũ đảm bảo an toàn cho cầu, thuận lợi cho người dân.

Việt Anh

Tin liên quan