Tính toán các hạng mục có thể thực hiện theo hình thức PPP tại dự án Sân bay Long Thành

Tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất,
Tính toán các hạng mục có thể thực hiện theo hình thức PPP tại dự án Sân bay Long Thành

Tại cuộc họp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành do Bộ Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức, đại diện Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đề xuất, sau khi đề cương và dự toán cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án CHKQT Long Thành được phê duyệt, căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ACV sẽ thành lập Tổ chuyên gia để lập hồ sơ mời thầu gói thầu Báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ GTVT phê duyệt hồ sơ mời thầu trước khi ban hành rộng rãi. 

 

Theo báo cáo của ông Nguyễn Nguyên Hùng, Chủ tịch HĐTV ACV, ngày 1/9/2015, ACV đã trình Bộ GTVT đề cương và dự toán cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi. Riêng về đơn giá dự toán cho công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, ACV đang chuyển Viện Kinh tế xây dựng thuộc Bộ Xây dựng để tiến hành thẩm tra. 

 

Cũng theo ông Nguyễn Nguyên Hùng, căn cứ Điều 15 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Nhà ga và Đài kiểm soát không lưu thuộc nhóm công trình thi tuyển kiến trúc. Tuy nhiên, do quy mô Dự án rất lớn và phức tạp, nếu thực hiện theo quy trình thông thường có thể mất 10 năm để hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án, vì vậy ACV đề xuất tổ chức thi tuyển kiến trúc Nhà ga và Đài kiểm soát không lưu song song với việc lựa chọn nhà thầu lập Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật. Trong trường hợp đơn vị trúng tuyển thiết kế kiến trúc là đơn vị khác với nhà thầu tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu kỹ thuật thì yêu cầu hai đơn vị kết hợp để đảm bảo tiến độ chung của Dự án.

 

Phát biểu chỉ đạo tại Cuộc họp, Bộ trưởng Đinh La Thăng khẳng định, dự án CHKQT Long Thành là dự án trọng điểm quốc gia, thực hiện theo Nghị quyết của Quốc hội, theo đúng tinh thần Hiến pháp mới, các luật mới, trong đó có Luật Đầu tư công, do vậy, phải làm nhanh, chất lượng và phải tuân thủ quy định của pháp luật. Bộ trưởng Đinh La Thăng yêu cầu ACV thành lập Ban Quản lý dự án theo quy định và chuẩn bị nguồn vốn sẵn sàng để triển khai Dự án. ACV cũng phải xây dựng đề cương chi tiết các công việc, từ đó phê duyệt làm căn cứ tổ chức triển khai thực hiện; các nội dung này phải phù hợp với quy định của pháp luật.

 

Bộ trưởng Đinh La Thăng giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ về tiến độ, chất lượng, trình tự thủ tục của Dự án; Cục Hàng không Việt Nam chịu trách nhiệm về vấn đề chuyên môn; Ban PPP phối hợp với ACV tính toán chi tiết các hạng mục có thể thực hiện theo hình thức PPP…

BK

ngocthanh