Tính đến 15/12/2015, Việt Nam nhập siêu gần 3,5 tỷ USD

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, cán cân thương mại hàng hóa trong kỳ 1 tháng 12/2015  thâm hụt  521 triệu USD, nâng mức thâm hụt của cả nước tính đến hết ngày 15/12/2015  là gần 3,5 tỷ USD.
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tính đến 15/12/2015 đạt hơn 312,87 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2014
Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước tính đến 15/12/2015 đạt hơn 312,87 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ 2014

Theo số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố, kim ngạch xuất nhập khẩu trong kỳ 1 tháng 12/2015 (từ ngày 1 - 15/12) đạt 13,34 tỷ USD, giảm 6,9%, tương ứng giảm 988 triệu USD so với nửa cuối tháng 11/2015.

Trong đó, xuất khẩu đạt 6,41 tỷ USD, giảm 13,6% (tương ứng giảm 1,01 tỷ USD), nhập khẩu đạt 6,9 tỷ USD, tăng 0,2% (tương ứng tăng 16 triệu USD). Cán cân thương mại thâm hụt  521 triệu USD.

Tính lũy kế đến hết ngày 15/12/2015, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt hơn 312,87 tỷ USD, tăng 10,3% (tương ứng tăng 29,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu đạt 154,68 tỷ USD, tăng 8% (tương ứng tăng gần 11,47 tỷ USD), kim ngạch nhập khẩu đạt hơn 158,18 tỷ USD, tăng 12,7% (tương ứng tăng 17,87 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2014. Thâm hụt của cả nước tính đến hết ngày 15/12/2015  là gần 3,5 tỷ USD.

Hiếu Minh

Tin liên quan