Tiêu chuẩn hồ sơ dự án đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp

Ngày 6/8 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo thông báo lần 2 mời nộp Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp.
Tiêu chuẩn hồ sơ dự án đổi mới sáng tạo  hướng tới người thu nhập thấp

Ngày 6/8 tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức Hội thảo thông báo lần 2 mời nộp Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp. Dự án do Ngân hàng Thế giới tài trợ với số vốn từ 100.000 - 200.000 USD cho mỗi tiểu dự án.

IMG

Hội thảo thông báo lần 2 mời nộp Hồ sơ đăng ký tiểu dự án thuộc dự án Đổi mới sáng tạo hướng tới người thu nhập thấp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Ngân hàng Thế giới tổ chức 

Tại Hội thảo, Ban quản lý Dự án cho biết, hiện đã có 70 hồ sơ tiểu dự án gửi tới Ban quản lý dự án, trong đó có 14 hồ sơ tiểu dự án được giới thiệu để đề nghị tài trợ. Theo đại diện Ban quản lý dự án, lý do chỉ có 14 hồ sơ tiểu dự án được chọn bởi vì sự hiểu rõ về Dự án này còn chưa tốt. Dự án có những khái niệm mới như khái niệm đổi mới sáng tạo nên nếu không tìm hiểu kỹ sẽ trình bày không rõ trong Hồ sơ.

 

Đại diện Ban quản lý dự án cũng cho biết, khái niệm đổi mới sáng tạo có nhiều ý nghĩa nhưng có ý chính là quá trình biến đổi từ những ý tưởng sáng chế thành sản phẩm dịch vụ mà khách hàng chấp nhận trả tiền cho sản phẩm đó. Các ý tưởng sáng chế có thể là ý tưởng công nghệ, kinh doanh, có những yếu tố khoa học và công nghệ hoặc không nhưng phải có sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó, sản phẩm được tạo ra phải có tính ứng dụng và hiệu quả, phải áp dụng được trong thực tế, có tính thị trường cao, và quan trọng nhất là phải đáp ứng được cho người có thu nhập thấp. 

Tin và ảnh: Ngô Trần

ngocthanh