“Tiếp tục rà soát, loại bỏ điều kiện kinh doanh không phù hợp”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh đã nhấn mạnh như vậy khi đề cập đến các vấn đề thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7 tới đây.
“Tiếp tục rà soát, loại bỏ  điều kiện kinh doanh không phù hợp”

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Bùi Quang Vinh đã nhấn mạnh như vậy khi đề cập đến các vấn đề thi hành Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7 tới đây.

IMG

Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị: “Cần xóa bỏ tất cả các điều kiện kinh doanh nằm ngoài danh mục 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy định trong Luật Đầu tư (sửa đổi)

Ảnh: LTT

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF) giữa kỳ 2015 vừa diễn ra, ông Fred Burke, đại diện Nhóm Công tác đầu tư và Thương mại chia sẻ: “Chúng tôi quan ngại về các điều kiện đầu tư trong nhiều lĩnh vực có thể là trở ngại đối với các nhà đầu tư nước ngoài. Cụ thể, Luật Đầu tư (sửa đổi) có tập hợp danh sách gồm 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện…”.

 

Đồng quan điểm này, bà Virginia B. Foote, đồng Chủ tịch VBF cho rằng: “Ngành, nghề kinh doanh có điều kiện theo Luật Đầu tư (sửa đổi) quá nhiều, với 267 ngành, nghề. Điều này sẽ hạn chế thu hút đầu tư và hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Chúng tôi mong muốn hướng tới chuẩn mực quốc tế giúp Việt Nam hội nhập thành công hơn”.

 

Giải đáp vấn đề này, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cho biết, Luật Đầu tư (sửa đổi) đưa 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện là có căn cứ. Trước thời điểm Quốc hội thông qua Luật Đầu tư (sửa đổi), Bộ KH&ĐT được Quốc hội, Chính phủ giao thống kê lại các ngành, nghề cấm kinh doanh, kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh nhằm quyết tâm cải thiện môi trường đầu tư theo hướng minh bạch, cạnh tranh. “Đây là một việc làm cực kỳ khó” – Bộ trưởng Bùi Quang Vinh nhấn mạnh. 

 

Theo Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, thống kê thời điểm đó, Việt Nam có 51 ngành, nghề cấm kinh doanh. Sau các ý kiến góp ý của Quốc hội, Chính phủ thống nhất loại bỏ các ngành, nghề kinh doanh không còn phù hợp và hiện chỉ còn 6 ngành, nghề cấm kinh doanh. Tương tự, trước đây có 386 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, sau khi rà soát lại còn 267 ngành, nghề. Tuy nhiên, Quốc hội, Chính phủ tiếp tục chỉ đạo hàng năm các bộ, ngành tự chủ động rà soát lại các ngành, nghề kinh doanh theo hướng minh bạch, thuận lợi. “Trong 267 ngành, nghề kinh có điều kiện thì chỉ có khoảng 100 ngành, nghề có áp dụng điều kiện riêng đối với nhà đầu tư nước ngoài. Những ngành, nghề đó ai đầu tư kinh doanh cũng phải có điều kiện”, Bộ trưởng Bùi Quang Vinh chỉ rõ đồng thời nhấn mạnh: “Một xã hội càng tiên tiến, càng phát triển thì càng phải có nhiều điều kiện kinh doanh, nhất là những ngành, nghề kinh doanh có liên quan đến sức khỏe con người, trật tự xã hội… Số lượng ngành, nghề kinh doanh có điều kiện ít hay nhiều là do nhu cầu phát triển kinh te, miễn là những điều kiện đó minh bạch, không gây khó khăn cho người dân”. 

 

Bộ trưởng Bùi Quang Vinh cũng cho biết, vừa qua, qua rà soát về các ngành, nghề kinh doanh có điều kiện, Bộ KH&ĐT nhận thấy, hiện có rất nhiều ngành, nghề kinh doanh có điều kiện và điều kiện kinh doanh do các cấp dưới đặt ra không phù hợp với tinh thần của Luật Đầu tư (sửa đổi). Các điều kiện kinh doanh này sẽ bị loại bỏ ngay từ ngày 1/7 tới. Về vấn đề này, Luật Đầu tư (sửa đổi) cũng đã chỉ rõ: “Điều kiện đầu tư kinh doanh đối với ngành, nghề được quy định tại các luật, pháp lệnh, nghị định và điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Bộ, cơ quan ngang bộ, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan, tổ chức cá nhân khác không được ban hành quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh”.

 

Để đảm bảo việc thực thi Luật Đầu tư (sửa đổi) và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) có hiệu quả, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đề nghị: “Cần xóa bỏ tất cả các điều kiện kinh doanh nằm ngoài danh mục 267 ngành, nghề kinh doanh có điều kiện đã được quy định trong Luật Đầu tư (sửa đổi). Các điều kiện kinh doanh không nằm trong danh mục là hết hiệu lực”.

 N.Thủy

ngocthanh