Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của DNNN trong nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Đại hội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10 tại Hà Nội.
Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt  của DNNN trong nền kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh như vậy tại Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương. Đại hội diễn ra trong hai ngày 14 và 15/10 tại Hà Nội. 

 

Theo Văn kiện Đại hội, trong 5 năm qua, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) thuộc Đảng bộ Khối được giữ vững và có mức tăng trưởng khá, cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra, sử dụng ngày càng có hiệu quả các nguồn lực, bảo toàn vốn và tài sản nhà nước được giao. Đồng thời, các DN trong Khối cũng đã tích cực, đi đầu trong đầu tư các dự án phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, các dự án sản xuất, kinh doanh tại các địa bàn, các vùng khó khăn, biên giới, hải đảo; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn và bảo đảm các yêu cầu về quốc phòng, an ninh. Tổng doanh thu của các DN thuộc Khối đạt gần 6.500 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 600 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước đạt hơn 1.000 nghìn tỷ đồng. Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010 - 2015 doanh thu tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,53% so với giai đoạn 2007 - 2010. Đặc biệt, so với năm 2010, đến năm 2015 vốn chủ sở hữu của các tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng trong Khối tăng trên 74%, đạt gần 1.200 nghìn tỷ đồng; tổng tài sản tăng trên 66,4%, đạt 5.800 nghìn tỷ đồng.

IMG

Tính trung bình năm, nhiệm kỳ 2010 - 2015 doanh thu của các doanh nghiệp thuộc Khối doanh nghiệp Trung ương tăng 29,2%, lợi nhuận trước thuế tăng 24,3% và nộp ngân sách nhà nước tăng 23,53% so với giai đoạn 2007 - 2010

Ảnh: Tiên Giang

Trong điều kiện nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, các DN thuộc Đảng bộ Khối luôn giữ được vai trò nòng cốt trong nền kinh tế, là lực lượng vật chất quan trọng để Đảng, Nhà nước bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, điều tiết lãi suất ở các ngân hàng thương mại, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, đưa nền kinh tế nước ta vượt qua khó khăn và dần phục hồi và đạt mức tăng trưởng khá… 

 

Phát huy kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ tới (2015 - 2020), Đảng ủy Khối xác định đưa ra các chỉ tiêu chủ yếu là: Tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân 7,5 - 8%/năm; nộp ngân sách tăng bình quân trên 5%/năm; lợi nhuận trước thuế tăng bình quân từ 8 - 10%/năm; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt bình quân trên 9%/năm; thu nhập của người lao động tăng bình quân 5%/năm; hoàn thành tiến độ, chất lượng 100% công trình, dự án trọng điểm quốc gia; năng suất lao động hằng năm tăng gấp 2 lần;…

 

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lưu ý Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương cần nghiêm túc nhìn nhận sâu sắc, nhất là những nguyên nhân chủ quan về những hạn chế, yếu kém để có giải pháp ra sức khắc phục kịp thời, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới như: việc tái cơ cấu DN nhà nước còn chậm, có nơi trách nhiệm chưa cao, chưa quyết liệt; một số DN có mức tăng trưởng thấp hơn so với kế hoạch; hiệu quả sản xuất kinh doanh của nhiều DN chưa tương xứng với tiềm năng và nguồn lực đã được đầu tư; ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh còn ít, còn chậm; một số DN thua lỗ, quản lý yếu kém, gây thất thoát tài sản của Nhà nước...  

 

Đứng trước những thời cơ mới của đất nước ngày càng hội nhập sâu, rộng vào nền kinh tế thế giới, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu: “Các DN trong Khối phải biết tận dụng tối đa các thuận lợi, các cơ hội, đồng thời biến khó khăn, thách thức thành cơ hội, thuận lợi cho phát triển”.

 

Cũng tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Đảng bộ Khối cần tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện tái cấu trúc toàn diện DN nhà nước - một trong 3 khâu đột phá chiến lược; đổi mới và nâng cao hiệu quả quản trị sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh mẽ công tác nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ; ứng dụng công nghệ tiên tiến để nâng cao năng lực, sức cạnh tranh của DN, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. “Trong điều kiện hội nhập, trong điều kiện phải cạnh tranh thì một trong những yếu tố có ý nghĩa quyết định là phải nâng cao năng lực, hiệu quả quản trị của DN và ứng dụng khoa học - công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của DN” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lưu ý.

Thủy Dung

ngocthanh