Tiến độ giải ngân vốn ngân sách nhà nước còn chậm

(BĐT) - Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong tháng 5/2017, các chủ đầu tư và đơn vị thi công đã đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình, dự án; vốn thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước cao hơn tháng trước và cùng kỳ năm trước.
Bộ KH&ĐT đánh giá, tình hình giải ngân và thực hiện nguồn vốn này trong 5 tháng đầu năm còn chậm. Ảnh: Tường Lâm
Bộ KH&ĐT đánh giá, tình hình giải ngân và thực hiện nguồn vốn này trong 5 tháng đầu năm còn chậm. Ảnh: Tường Lâm

Cụ thể, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 5 ước tính đạt 23.049,7 tỷ đồng, bao gồm: Vốn trung ương 5.145 tỷ đồng; vốn địa phương 17.904,7 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước đạt 88,8 nghìn tỷ đồng, bằng 30,6% kế hoạch năm và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, vốn trung ương quản lý đạt 19.500 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch năm và tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó vốn đầu tư thực hiện của Bộ Giao thông Vận tải đạt 11.355 tỷ đồng, bằng 36,3% và tăng 55,4%; Bộ Y tế 1.280 tỷ đồng, bằng 24,9% và tăng 23,4%; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 1.094,3 tỷ đồng, bằng 28,6% và giảm 34,4%...

Vốn địa phương quản lý đạt 69.300 tỷ đồng, bằng 31,1% kế hoạch năm và tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 48,5 nghìn tỷ đồng, bằng 29,5% và tăng 4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện đạt 17,3 nghìn tỷ đồng, bằng 34,4% và tăng 12,1%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã đạt 3,5 nghìn tỷ đồng, bằng 41,9% và tăng 8,1%.

Tuy nhiên, Bộ KH&ĐT đánh giá, tình hình giải ngân và thực hiện nguồn vốn này trong 5 tháng đầu năm còn chậm.

Các bộ, ngành và địa phương cần tiếp tục nỗ lực tập trung thực hiện các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Trần Kiên