Thúc tiến độ dự án giao thông vào Khu du lịch Hồ Núi Cốc

(BĐT) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Đoàn Văn Tuấn vừa yêu cầu Sở Giao thông vận tải Thái Nguyên chỉ đạo đơn vị tư vấn khẩn trương hoàn thiện hồ sơ thiết kế công trình Đường trục nối ĐT.261 với Hồ Núi Cốc. 

“Đây là công trình nằm trong tổng thể Dự án xây dựng Khu du lịch Hồ Núi Cốc, do vậy việc thực hiện Dự án vừa phải đảm bảo tính kỹ thuật nhưng cũng phải giữ được các yếu tố tự nhiên trong khu vực”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Để đẩy nhanh tiến độ Dự án, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan sớm có văn bản báo cáo UBND Tỉnh về việc bố trí kinh phí thực hiện Dự án.       

BK

Tin liên quan