Thúc tiến độ đầu tư hạ tầng tại Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh)

Qua rà soát tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu các đơn vị có liên quan bảo đảm thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Thúc tiến độ đầu tư hạ tầng tại Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh)

Qua rà soát tiến độ đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm trên địa bàn Khu kinh tế Vân Đồn, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đức Long yêu cầu các đơn vị có liên quan bảo đảm thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đề ra. 

 

Cụ thể, thời hạn hoàn thành dự án Tuyến đường trục chính nối các khu chức năng của Khu kinh tế Vân Đồn là trong tháng 10 tới, dự án Đường từ Khu tái định cư xã Vạn Yên đến Khu công viên phức hợp phía Đông đảo Cái Bầu hoàn thành trong năm 2015...

 

Theo ông Nguyễn Đức Long, việc xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn trở thành đặc khu kinh tế có ý nghĩa rất quan trọng, được Chính phủ và chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm. Nhận thức được điều này, UBND Tỉnh yêu cầu Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT), UBND huyện Vân Đồn, các ngành và đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án để hoàn thành đúng tiến độ đã cam kết, tiếp tục thực hiện công tác rà soát các dự án có sử dụng đất trên địa bàn để có biện pháp đôn đốc, thúc đẩy triển khai hoặc báo cáo UBND Tỉnh thu hồi nếu dự án không triển khai hoặc triển khai chậm, đủ điều kiện theo quy định.

 

Riêng đối với dự án Tuyến đường trục chính trung tâm Khu đô thị Cái Rồng, ông Nguyễn Đức Long yêu cầu BQLKKT nghiên cứu lại việc đầu tư tuyến đường này theo hướng giảm quy mô. Cụ thể, trước mắt, giai đoạn 1 là nghiên cứu đầu tư tuyến đường từ cầu Vân Đồn đến đường nối vào tuyến đường trục chính nối các khu chức năng của Khu kinh tế Vân Đồn đang thi công. Thời hạn báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh là trước ngày 25/9 này. 

 

BQLKKT cũng được giao sớm hoàn tất đề xuất thành lập Ban chỉ đạo của Tỉnh để chỉ đạo triển khai các dự án tại Khu kinh tế Vân Đồn, báo cáo UBND Tỉnh trước ngày 30/9 này.

Thanh Tú

ngocthanh