Thực hiện nạo vét luồng tàu tại Vịnh Vân Phong theo hình thức xã hội hóa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo, giám sát thực hiện dự án Nạo vét luồng tàu, khu neo đậu, chuyển tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý.
Thực hiện nạo vét luồng tàu tại Vịnh Vân Phong theo hình thức xã hội hóa

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Giao thông vận tải (GTVT) chỉ đạo, giám sát thực hiện dự án Nạo vét luồng tàu, khu neo đậu, chuyển tại Vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa theo hình thức xã hội hóa, không sử dụng ngân sách nhà nước theo đúng quy định tại Quyết định số 73/2013/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 về việc thí điểm thực hiện cơ chế nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải do Bộ GTVT quản lý.

 

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, việc thực hiện Dự án phải bảo đảm môi trường, không gây sạt lở và không ảnh hưởng đến các hoạt động bình thường của nhân dân trong khu vực. Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, xác định khối lượng cát nhiễm mặn tận thu để xuất khẩu trong quá trình thực hiện Dự án trên theo quy định hiện hành. 

T.T

ngocthanh