Thực hiện 114 gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa đường bộ trong nửa đầu năm

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (BTĐBTƯ)
Thực hiện 114 gói thầu bảo dưỡng,  sửa chữa đường bộ trong nửa đầu năm

Ngày 14/7, tại Hà Nội, Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đã có cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015 của Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương (BTĐBTƯ). 

 

Báo cáo tại Cuộc họp, ông Lê Hoàng Minh, Chánh Văn phòng Quỹ BTĐBTƯ cho biết, năm 2015, nguồn ngân sách nhà nước cấp bổ sung cho Quỹ BTĐBTƯ là 3.100 tỷ đồng. Trên cơ sở đề nghị của Quỹ BTĐBTƯ, Bộ Tài chính đã chuyển kinh phí cấp bổ sung cho Quỹ là 775 tỷ đồng/3.100 tỷ đồng kế hoạch năm 2015. Nguồn kinh phí bổ sung này đã được Quỹ BTĐBTƯ chuyển về các đơn vị được giao nhiệm vụ bảo trì quốc lộ.

 

Cũng theo ông Lê Hoàng Minh, trong 6 tháng đầu năm nay, Bộ đã thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống quốc lộ với chiều dài 17.680 km/21.109 km tổng chiều dài quản lý (Bộ GTVT đã bàn giao cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án để triển khai các dự án với tổng chiều dài 2.024 km, các doanh nghiệp BOT quản lý, đầu tư và vận hành khai thác với tổng chiều dài gần 1.405 km).

 

Đến nay, toàn bộ các gói thầu bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên đã được duyệt dự toán và triển khai, đã có 114/128 gói thầu với tổng giá trị hợp đồng quản lý bảo dưỡng thực hiện trong 3 năm từ 2015 - 2017 là 1.068,7 tỷ đồng, 14 gói thầu còn lại đang xét thầu. Đối với một số tuyến mới được nâng cấp từ đường địa phương thành quốc lộ, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đang chỉ đạo các sở GTVT triển khai việc đấu thầu bảo dưỡng thường xuyên và sẽ đề nghị Quỹ BTĐBTƯ giao bổ sung vốn để thực hiện.

IMG

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã thực hiện công tác bảo dưỡng, sửa chữa thường xuyên hệ thống quốc lộ với chiều dài 17.680 km trong tổng số 21.109 km do Bộ quản lý

 Ảnh: Nhã Chi

Liên quan đến các dự án sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất năm 2015, ông Lê Hoàng Minh cho biết, tổng số dự án sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất năm 2015 là 950 dự án; theo báo cáo của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, đến hết ngày 30/6, các cơ quan, đơn vị đã phê duyệt 902/950 dự án. Đối với các dự án thuộc diện bổ sung đang được các đơn vị liên quan khẩn trương phê duyệt và sẽ hoàn thành trong tháng 8/2015. 

 

Tại Cuộc họp, Thanh tra Bộ Tài chính đánh giá, trong 6 tháng đầu năm, về cơ bản, các đơn vị đã quản lý và sử dụng Quỹ BTĐB theo đúng quy định, tuy còn một số tồn tại, hạn chế nhỏ trong công tác lập và giao kế hoạch chi, công tác thanh toán, quyết toán… Thanh tra Bộ Tài chính đã kiến nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị liên quan chấn chỉnh công tác quản lý, đồng thời xử lý tài chính số tiền hơn 2 tỷ đồng do lập dự toán công trình bảo trì đường bộ chưa phù hợp về định mức, khối lượng, đơn giá nhân công, giá xăng dầu…, trong đó nộp vào ngân sách nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng, giảm quyết toán số tiền 1,013 tỷ đồng.

 

Về quản lý, sử dụng nguồn vốn 35% từ Quỹ BTĐBTƯ chuyển Quỹ BTĐB địa phương năm 2014, Thanh tra Bộ Tài chính nhận xét, các địa phương đã cơ bản hoàn thành việc sửa chữa các công trình đường bộ, một số ít các dự án còn lại đang được khẩn trương hoàn thiện công tác giải ngân và quyết toán hoàn thành công trình trong Quý II/2015 theo quy định. Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu, căn cứ kế hoạch nguồn kinh phí được phân bổ năm 2015, các địa phương tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư các dự án sửa chữa theo đúng các nội dung đã phê duyệt, báo cáo việc triển khai thi công ngay trong Quý III/2015.

 Nguyễn Quang

ngocthanh