Thúc đẩy phát triển các hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

Diễn đàn các hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 7 (ECF-7) vừa diễn ra từ ngày 10 - 13/6 tại Vân Nam, Trung Quốc với sự tham dự của các bộ trưởng, các cán bộ cấp cao của các quốc gia
Thúc đẩy phát triển các hành lang  kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

Diễn đàn các hành lang kinh tế Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS) lần thứ 7 (ECF-7) vừa diễn ra từ ngày 10 - 13/6 tại Vân Nam, Trung Quốc với sự tham dự của các bộ trưởng, các cán bộ cấp cao của các quốc gia GMS và các tổ chức đối tác phát triển. Chủ đề của Diễn đàn là thúc đẩy hợp tác hiệu quả vì tương lai của các hành lang kinh tế GMS.

 

Tại Diễn đàn lần này, đại diện của các quốc gia GMS và ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã bàn thảo về các vấn đề và thách thức tồn tại từ các cuộc họp lần trước, bao gồm cả vấn đề giảm hàng rào phi thuế quan, cải thiện kết nối kết cấu hạ tầng mềm, thúc đẩy việc triển khai Hiệp định Tạo thuận lợi vận chuyển người và hàng hóa qua lại biên giới giữa các nước Tiểu vùng Mê Kông mở rộng, phát triển các khu kinh tế đặc biệt tại một số điểm thuộc các hành lang giao thông.

 

Theo thông tin của ADB, tại Diễn đàn, các bộ trưởng đã nhất trí về những biện pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển của các hành lang kinh tế, tạo thuận lợi cho thương mại và giao thông giữa các quốc gia, thúc đẩy sự hợp tác và tham gia của khu vực tư nhân. 

 

Ông Stephen Groff, Phó Chủ tịch ADB phát biểu: “Các nhà lãnh đạo GMS đã cam kết mạnh mẽ rằng đất nước họ sẽ thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp và các hoạt động kinh tế khác dọc theo các hành lang kinh tế GMS. Sự phát triển của những khu kinh tế đặc biệt mới, sự hỗ trợ cho thương mại điện tử và các hoạt động khác được tiến hành sau Diễn đàn này sẽ có một tác động mang tính chuyển đổi tới các doanh nghiệp và các cộng đồng tại mỗi quốc gia GMS”.

 

Trong một tuyên bố chung, các bộ trưởng và các cán bộ cấp cao của 6 quốc gia GMS đã kêu gọi một chương trình hành động tạo thuận lợi cho thương mại và giao thông nhằm thúc đẩy dòng chảy hàng hóa và di chuyển của người dân giữa các quốc gia và kêu gọi sự phối hợp của các quốc gia trong việc phát triển các khu đô thị trong khu vực. 

 

Các đại diện GMS cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy thương mại thông qua việc phát triển hơn nữa các hành lang kinh tế với trọng tâm tập trung vào việc phát triển một số đoạn hành lang cụ thể và điều này không thể thiếu sự tham gia của các chính quyền địa phương, các cộng đồng địa phương và khu vực tư nhân trong việc phát triển các hành lang.

Thanh Tú

ngocthanh