Thúc đẩy hợp tác công tư để phát triển lâm nghiệp bền vững

Phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh; góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường
Thúc đẩy hợp tác công tư để  phát triển lâm nghiệp bền vững

Phát triển lâm nghiệp bền vững cả về kinh tế, xã hội; từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh; góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện sinh kế, bảo vệ môi trường sinh thái để phát triển bền vững... là nội dung chính mà ngành lâm nghiệp đạt được sau 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp.

 

Tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành lâm nghiệp, nhân rộng mô hình điển hình, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho biết đã cơ cấu lại các loại rừng, quy hoạch và xây dựng các vùng trồng rừng gỗ lớn tập trung với diện tích khoảng 1,2 triệu ha để cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp chế biến; quy hoạch, xây dựng công nghiệp chế biến gỗ thành ngành sản xuất có công nghệ tiên tiến, hiện đại, đồng bộ (từ sản xuất, cung ứng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm), với quy mô phù hợp, gắn kết với quy hoạch vùng nguyên liệu, có khả năng cạnh tranh cao, với sự tham gia đầy đủ của các thành phần kinh tế; điều chỉnh cơ cấu các loại hình tổ chức quản lý rừng theo hướng các tổ chức của Nhà nước trực tiếp quản lý khoảng 50% tổng diện tích rừng toàn quốc, bao gồm toàn bộ diện tích rừng đặc dụng…

 

Qua 2 năm thực hiện Đề án, ngành lâm nghiệp cũng đã thúc đẩy các loại hình tổ chức quản lý bảo vệ rừng phát triển theo hướng bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế, đảm bảo tính phù hợp giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất trong lâm nghiệp.

 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát yêu cầu, để phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, thời gian tới cần phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hợp tác trong lâm nghiệp, xây dựng mô hình hợp tác công tư trong lâm nghiệp, đưa số hợp tác xã trong lâm nghiệp ít nhất tăng 200% vào năm 2020 so với năm 2011. Đồng thời, thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi về thể chế và các hình thức đa dạng, linh hoạt để nông dân, hộ gia đình góp giá trị quyền sử dụng đất cùng doanh nghiệp nhằm tập trung tích tụ đất cho tổ chức sản xuất lâm nghiệp quy mô lớn, phát triển bền vững.

Ngô Trần

ngocthanh