Thúc đẩy giao thương khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Việt Nam tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn và chính sách khu vực “Hỗ trợ thực hiện kế hoạch thúc đẩy
Thúc đẩy giao thương khu vực  Tiểu vùng Mê Kông mở rộng

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý Việt Nam tham gia dự án hỗ trợ kỹ thuật tư vấn và chính sách khu vực “Hỗ trợ thực hiện kế hoạch thúc đẩy giao thông và thương mại (TTF) khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS)”.

 

Tổng mức vốn được phê duyệt của Dự án là 3,7 triệu USD do Chính phủ Australia viện trợ không hoàn lại thông qua Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và vốn đối ứng (Chính phủ Việt Nam đóng góp bằng hiện vật như: văn phòng làm việc, nhân sự quản lý và theo dõi dự án, phương tiện làm việc…). Các quốc gia sẽ tham gia thực hiện Dự án là Campuchia, Lào, Việt Nam và Myanma.

 

Bộ Tài chính (cụ thể là Tổng cục Hải quan) sẽ là cơ quan đầu mối phía Việt Nam tham gia thực hiện Dự án. Dự án được thực hiện trong thời gian từ tháng 4/2015 - 12/2016, sẽ tăng cường công tác điều phối quản lý biên giới bao gồm: thủ tục quá cảnh biên giới, triển khai các hoạt động thương mại và tạo điều kiện thuận lợi giao thông khu vực GMS.

 

Các quốc gia tham gia Dự án tiến hành các công tác có liên quan để triển khai thực hiện hệ thống quá cảnh hải quan điện tử khu vực GMS; hỗ trợ xây dựng các thủ tục kiểm tra chuyên ngành quá cảnh hải quan khu vực GMS phù hợp với thông lệ quốc tế; tăng cường công tác điều phối quản lý rủi ro và phát triển chương trình doanh nghiệp ưu tiên khu vực GMS; triển khai thí điểm việc kiểm tra hải quan chung lần 2 tại cửa khẩu biên giới, hài hòa và hoàn thiện các Hiệp định Vận tải song phương và đa phương khu vực GMS; hỗ trợ nghiên cứu việc mở rộng các tuyến đường, thương quyền giao thông các nước GMS và phát triển hệ thống thương mại logistics khu vực GMS.

T.Kiên

 

ngocthanh