Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp mạng phân phối nước ngoài

Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Thúc đẩy doanh nghiệp tham gia trực tiếp mạng phân phối nước ngoài

Đề án Thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài giai đoạn đến năm 2020 vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

 

Mục tiêu của Đề án là nhằm đẩy mạnh xuất khẩu trực tiếp hàng hóa của Việt Nam vào hệ thống phân phối nước ngoài của các tập đoàn phân phối đa quốc gia. Theo đó, phấn đấu đến năm 2020, hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp vào tất cả các hệ thống phân phối lớn tại khu vực châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á, Đông Bắc Á và các quốc gia ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

 

Để thực hiện mục tiêu trên, Đề án tập trung mạnh vào giải pháp xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về các hệ thống phân phối nước ngoài, chú trọng tại các thị trường trọng điểm như châu Âu, Bắc Mỹ, Đông Nam Á và Đông Bắc Á. Đồng thời, xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp, mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam để cung cấp cho khách hàng nhập khẩu… Bên cạnh đó, phối hợp với các tập đoàn phân phối nước ngoài phổ biến, hướng dẫn cho các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Việt Nam áp dụng các quy trình sản xuất theo quy chuẩn, tiêu chuẩn quốc tế, cung cấp hàng hóa đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, kỹ thuật, chất lượng của các hệ thống phân phối nước ngoài. Trước mắt, ưu tiên đối với các ngành hàng xuất khẩu có thế mạnh, có tiềm năng xuất khẩu vào các hệ thống phân phối lớn tại các thị trường trọng điểm.

 

Ngoài ra, Đề án cũng hướng đến giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại và kết nối với các hệ thống phân phối nước ngoài.

Thủy Dung

ngocthanh