Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự phù hợp của văn bản tạm thời hướng dẫn Luật
Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành văn bản tạm thời  hướng dẫn Luật Đầu tư

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về sự phù hợp của văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư nêu trên, đảm bảo không trái với các văn bản pháp luật có liên quan.

 

Song song với đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ KH&ĐT khẩn trương hoàn thiện các Nghị định hướng dẫn Luật Đầu tư để trình Chính phủ.

 

Về việc rà soát danh mục điều kiện đầu tư áp dụng đối với các nhà đầu tư nước ngoài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 5073/VPCP-PL ngày 3/7/2015.

 

Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 8 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015. Để hoạt động đầu tư không bị gián đoạn do phải chờ Nghị định hướng dẫn, Bộ KH&ĐT đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ ủy quyền Bộ trưởng Bộ KH&ĐT ban hành văn bản tạm thời hướng dẫn Luật Đầu tư.

 Minh Hiếu

ngocthanh