Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh phía Bắc

UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh đã có đề xuất về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển qua các địa phương này.
Thủ tướng đồng ý chủ trương xây dựng tuyến đường bộ  ven biển qua 6 tỉnh phía Bắc

UBND các tỉnh Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh đã có đề xuất về việc đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc ven biển qua các địa phương này. 

 

Sau khi có ý kiến tham mưu của Bộ Giao thông vận tải, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua 6 tỉnh, thành phố, gồm: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng và Quảng Ninh.

 

Thủ tướng Chính phủ giao UBND các tỉnh, thành phố nêu trên phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, lập, phê duyệt và thực hiện dự án đầu tư xây dựng đối với các đoạn tuyến trên địa bàn theo Quy hoạch chi tiết đường bộ ven biển Việt Nam và quy định của pháp luật về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Cùng với đó, các đơn vị phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

 T.K

ngocthanh