Thu ngân sách nhà nước tháng 4 tiếp tục tăng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4/2015 ước đạt 79,35 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước và cao hơn so với yêu cầu tiến độ dự toán (xấp xỉ 76 nghìn tỷ đồng). Lũy kế 4 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 314,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014.
Thu ngân sách nhà nước tháng 4 tiếp tục tăng

Theo Bộ Tài chính, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 4/2015 ước đạt 79,35 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9 nghìn tỷ đồng so với tháng trước và cao hơn so với yêu cầu tiến độ dự toán (xấp xỉ 76 nghìn tỷ đồng). Lũy kế 4 tháng đầu năm, thu NSNN đạt 314,1 nghìn tỷ đồng, bằng 34,5% dự toán, tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2014. 

IMG

Bộ Tài chính đánh giá, thu nội địa tăng nhờ tác động tích cực từ sự phát triển khả quan của nền kinh tế; hoạt động của doanh nghiệp từng bước ổn định, kê khai nộp thuế đạt khá...

 Ảnh: Nhã Chi

 

Trong đó, riêng thu nội địa trong tháng 4 ước đạt 61,55 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng, tương đương 17,7% so với tháng trước; lũy kế 4 tháng ước đạt 238,7 nghìn tỷ đồng, bằng 37,4% dự toán, tăng 17% so với cùng kỳ năm 2014 (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 14,5%), đạt khá cả về tiến độ thực hiện dự toán và mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ Tài chính đánh giá, thu nội địa tăng chủ yếu nhờ tác động tích cực từ sự phát triển khả quan của nền kinh tế từ đầu năm đến nay; hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp từng bước ổn định, kê khai nộp thuế đạt khá (số thu từ sản xuất - kinh doanh tháng 4 tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái); thị trường bất động sản có tín hiệu phục hồi, góp phần tăng số thu từ nhà, đất, lệ phí trước bạ. Đồng thời, tháng 4 là thời điểm các doanh nghiệp kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh trong quý I/2015; cơ quan thuế tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp quản lý thu NSNN; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; tập trung đôn đốc, xử lý nợ đọng thuế.
Về chi NSNN, Bộ Tài chính cho biết, tổng chi NSNN tháng 4 ước 94,75 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng ước đạt 362,7 nghìn tỷ đồng, bằng 31,6% dự toán, tăng 9,5% so cùng kỳ năm 2014. Riêng chi đầu tư phát triển thực hiện tháng 4 ước 14,4 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 56,27 nghìn tỷ đồng, bằng 28,9% dự toán, tăng 2,4% cùng kỳ năm 2014. 
Bội chi NSNN tháng 4 ước 15,4 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 4 tháng ước 48,55 nghìn tỷ đồng, bằng 21,5% dự toán năm.
Bộ Tài chính đánh giá, nhìn chung, các nhiệm vụ chi ngân sách trong 4 tháng đầu năm được đảm bảo theo đúng dự toán và tiến độ triển khai thực hiện của các đơn vị sử dụng ngân sách; thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến hạn và đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh, bảo đảm an sinh xã hội. 
Ngoài ra, để triển khai Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2015, Bộ Tài chính cho biết, Bộ sẽ có hướng dẫn việc tạm giữ lại tại Kho bạc Nhà nước 10% dự toán chi thường xuyên 8 tháng cuối năm của các đơn vị sử dụng ngân sách.  
Việt Thắng

ngocthanh