Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm tăng hơn 17%

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2 ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm 2015 đạt 151,87 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 57,1% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014. Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán.
Thu ngân sách nhà nước 2 tháng đầu năm tăng hơn 17%

Theo Bộ Tài chính, tổng thu ngân sách nhà nước (NSNN) thực hiện tháng 2 ước đạt 59,3 nghìn tỷ đồng; lũy kế thu 2 tháng đầu năm 2015 đạt 151,87 nghìn tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, thu nội địa thực hiện tháng 2 ước đạt 42,7 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ bằng 57,1% số thu tháng 1; luỹ kế thu 2 tháng đạt 117,5 nghìn tỷ đồng, tăng 24,7% so với cùng kỳ năm 2014. Ước tính cả nước có 44/63 địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán.

 

Bộ Tài chính nhận định, sự phục hồi của nền kinh tế, sự phát triển sức mua hàng hoá xã hội đã được phản ánh rõ nét trong kết quả thu nội địa 2 tháng đầu năm 2015. Mặc dù chịu ảnh hưởng của Tết Nguyên đán, song nhìn chung, số thu NSNN đã có bước tăng mạnh mẽ cả về tiến độ thực hiện dự toán và so với cùng kỳ năm 2014. Hầu hết các khoản thu từ hoạt động sản xuất - kinh doanh đều đạt khá, trong đó: thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 29,3% so với cùng kỳ năm ngoái; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước tăng 16,1%; thu từ khu vực công - thương nghiệp ngoài quốc doanh ước tăng 20,1%;... Chính nhờ kết quả khả quan trong hoạt động sản xuất - kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp đã đem lại những đóng góp quan trọng cho thu NSNN. 

 

Về thu từ dầu thô, thực hiện tháng 2 ước đạt 4,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 2 tháng ước đạt 11,6 nghìn tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ năm 2014. Cho đến giữa tháng 2/2015, đà giảm giá dầu thô trên thị trường thế giới đã cơ bản dừng lại và bước đầu được cải thiện, song chưa thật chắc chắn; mức giá hiện dao động trong khoảng 49 - 54 USD/thùng. 

 

Thu ngân sách từ hoạt động xuất - nhập khẩu thực hiện tháng 2 ước đạt 16 nghìn tỷ đồng, bằng khoảng 73% so với mức thực hiện của tháng trước, chủ yếu do kim ngạch xuất - nhập khẩu tháng 2 giảm so với tháng trước. Lũy kế thu 2 tháng đầu năm 2015 đạt 37,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2014.

V. Thắng

ngocthanh