Thu hút đầu tư tư nhân vào mọi lĩnh vực của ngành nông nghiệp

Tại Hội nghị Sơ kết công tác ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã yêu cầu
Thu hút đầu tư tư nhân vào  mọi lĩnh vực của ngành nông nghiệp

Tại Hội nghị Sơ kết công tác ngành nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Cao Đức Phát đã yêu cầu các tổng cục, các cục, vụ thuộc Bộ bàn thảo để thống nhất chủ trương, giải pháp hành động nhằm thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp như kỳ vọng mà Chính phủ đặt ra cho Ngành. 

 

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng GDP nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2015 đạt 2,36%, cao hơn cùng kỳ năm 2013 (đạt 2,14%), nhưng lại thấp hơn so với cùng kỳ năm 2014 (2,9%); giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt 489.000 tỷ đồng, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm 2014. Tổng kim ngạch xuất khẩu 6 tháng ước đạt 14,42 tỷ USD, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm 2014. Thặng dư thương mại toàn ngành đạt 3,05 tỷ USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm 2014.

IMG

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ chú trọng thu hút đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) vào mọi lĩnh vực  

 Ảnh: Nhã Chi

Một trong những lĩnh vực có tốc độ tăng trưởng cao nhất phải kể đến là lâm nghiệp. Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, 6 tháng đầu năm, tốc độ tăng trưởng lâm nghiệp đạt 8,3%, mức tăng cao nhất trong những năm vừa qua. 

 

Đối với việc đầu tư các cảng cá và khai thác lợi thế của lĩnh vực thủy sản và kinh tế biển, ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục hỗ trợ ngư dân vốn để khai thác lợi thế và tạo đà tăng trưởng; tiếp tục tái cơ cấu ngành và đầu tư theo chiều sâu, nắm bắt theo xu hướng và lợi thế, tạo đà giữ ổn định và tăng trưởng.

 

Tại Hội nghị, Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng nhấn mạnh đến thu hút đầu tư tư nhân và hợp tác đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trong nông nghiệp sẽ trải dài khắp các lĩnh vực của Ngành. Bộ trưởng Cao Đức Phát cũng nhấn mạnh, nhiệm vụ còn lại của ngành NN&PTNT từ nay đến hết năm 2015 là rất lớn, cần sự quyết tâm, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, triển khai các chính sách, giải pháp toàn diện để hoàn thành kế hoạch năm 2015, đóng góp vào tăng trưởng chung của cả nước.

 Ngô Trần

ngocthanh