Thống nhất biểu mẫu thủ tục đầu tư tại Việt Nam

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT quy định biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Theo đó, tương ứng với mỗi đối tượng áp dụng sẽ có biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư riêng được chuẩn hóa. Đối với nhà đầu tư, có 13 biểu mẫu và 9 biểu mẫu đối với cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư.

Thông tư quy định rõ thẩm quyền ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư. Cụ thể, trường hợp đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế, trước khi thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư góp vốn thành lập tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Sau khi thành lập tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế là nhà đầu tư đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục đầu tư và báo cáo hoạt động đầu tư tại Việt Nam. Trường hợp đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần vốn góp, thì nhà đầu tư và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp ký văn bản đề nghị góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp. Đối với trường hợp đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC), các bên tham gia hợp đồng BCC đứng tên và ký các văn bản, biểu mẫu thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Trần Nam