Thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Gelex

Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho phép thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước dưới sự chỉ đạo thoái vốn
Thoái toàn bộ vốn nhà nước  tại Gelex

Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex) vừa được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh cho phép thực hiện thoái toàn bộ phần vốn nhà nước dưới sự chỉ đạo thoái vốn của Bộ Công Thương trước thời điểm cuối quý I/2016.

Gelex có ngành hàng, sản phẩm chủ yếu là thiết bị điện, máy biến thế điện, dây cáp điện, động cơ điện, đồng hồ đo điện, khí cụ điện. Các sản phẩm đều có thương hiệu trên thị trường. Năm 2010, Tổng công ty cổ phần hóa và chuyển đổi thành Tổng công ty CP Thiết bị điện Việt Nam với vốn điều lệ 1.550 tỷ đồng, Nhà nước giữ 78,74%.

Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp nhà nước, Tổng công ty thuộc diện Nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối hoặc không nắm giữ cổ phần. Do đó, việc thoái toàn bộ vốn nhà nước tại Tổng công ty trên là phù hợp quy định của pháp luật và tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư lớn, có tiềm năng mua cổ phần với số lượng đủ lớn để tham gia đổi mới quản trị doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau cổ phần hóa.

Trần Kiên

ngocthanh