Thỏa thuận chủ trương và thẩm định 2 dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại Hà Nội

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa gửi công văn tới UBND TP. Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định 2 dự án tu bổ, tôn tạo di tích đối với 2 di tích là đình Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và chùa Thái Cam (quận Hoàn Kiếm), TP. Hà Nội.
Thỏa thuận chủ trương và thẩm định 2 dự án tu bổ, tôn tạo di tích tại Hà Nội

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTTDL) vừa gửi công văn tới UBND TP. Hà Nội về việc thỏa thuận chủ trương và thẩm định 2 dự án tu bổ, tôn tạo di tích đối với 2 di tích là đình Trung Văn (quận Nam Từ Liêm) và chùa Thái Cam (quận Hoàn Kiếm), TP. Hà Nội.

 

Đối với dự án Tu bổ, tôn tạo di tích đình Trung Văn, Bộ VHTTDL thống nhất với chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích. Đồng thời, thỏa thuận Dự án với các nội dung: tu bổ nghi môn; xây dựng nhà tả vu, hữu vu, nhà khách, nhà bếp, tường rào; tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật... Bộ VHTTDL cũng lưu ý một số vấn đề trong Dự án, như: cần điều chỉnh giảm quy mô nhà khách, soạn lễ, thủ; bổ sung bản vẽ hiện trạng tả, hữu vu và nghi môn; hạng mục am hóa vàng chỉ nên làm một tầng mái…

 

Bộ VHTTDL đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP. Hà Nội hướng dẫn chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện Dự án và triển khai các bước tiếp theo theo các quy định hiện hành.

 

Bên cạnh đó, Bộ VHTTDL cũng thỏa thuận chủ trương và thẩm định Dự án tu bổ, tôn tạo di tích chùa Thái Cam. Dự án gồm các nội dung như: tu bổ Tam bảo, điện Mẫu, cổng chùa; xây dựng nhà khách, nhà bếp và sắp lễ, tôn tạo sân vườn và hạ tầng kỹ thuật… Bộ thống nhất với chủ trương tu bổ, tôn tạo di tích này bằng nguồn vốn ngân sách của quận Hoàn Kiếm.  

 

Bộ VHTTDL lưu ý một số vấn đề trong Dự án, như: cần nghiên cứu phương án xây dựng non bộ đặt phía trước điện Mẫu thay cho phương án xây dựng mới bình phong; cần bổ sung điện chiếu sáng sân vườn và chiếu sáng nội thất; Dự án đề xuất tu sửa nội thất đồ thờ trong đình và điện Mẫu nhưng không nêu cụ thể hiện trạng, phương án tu bổ cũng như nguyên tắc, giải pháp tu bổ, vì vậy cần bổ sung; bổ sung phương án nối, vá, thay cốt ốp mang... để giữ lại các cấu kiện gỗ cũ của điện Mẫu.

BK

ngocthanh