Thỏa thuận chủ trương lập, thẩm định 5 dự án tu bổ di tích tại Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có ý kiến thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ 4 di tích trên địa bàn TP. Hà Nội bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, gồm: Chùa Thanh Nhàn, Chùa Cổ Miễu, Đình Trung
Thỏa thuận chủ trương lập, thẩm định 5 dự án tu bổ di tích tại Hà Nội

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vừa có ý kiến thỏa thuận chủ trương lập dự án bảo quản, tu bổ 4 di tích trên địa bàn TP. Hà Nội bằng nguồn kinh phí xã hội hóa, gồm: Chùa Thanh Nhàn, Chùa Cổ Miễu, Đình Trung Tự, Đình Nam Đồng. Bộ VHTT&DL đề nghị UBND TP. Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng căn cứ quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ để lập dự án bảo quản, tu bổ 4 di tích nêu trên, trình Bộ VHTT&DL thẩm định. 

 

Ngoài ra, Bộ VHTT&DL cũng có văn bản gửi Sở VHTT&DL TP. Hà Nội về việc thẩm định dự án Tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Bảo Phúc. Bộ này thỏa thuận Dự án này (giai đoạn 1) gồm các hạng mục đầu tư là tu bổ Tam bảo và Nhà tổ. 

 

Tuy nhiên, tại dự án tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Bảo Phúc, Bộ VHTT&DL cũng lưu ý một số vấn đề về kiến trúc, chất liệu… và yêu cầu Sở VHTT&DL chỉ đạo đơn vị tư vấn bổ sung, hoàn thiện Dự án và trình duyệt theo đúng các quy định hiện hành.

 BK

 

ngocthanh