Thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội

Các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị là các dự án cấp bách nhằm giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông, tuy nhiên, việc triển khai đầu tư các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.
Thiếu sự phối hợp chặt chẽ trong các dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội

Các dự án đầu tư xây dựng công trình đường sắt đô thị là các dự án cấp bách nhằm giải quyết cơ bản vấn đề ùn tắc giao thông, tuy nhiên, việc triển khai đầu tư các dự án đường sắt đô thị trên địa bàn Hà Nội còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan còn thiếu chặt chẽ.

IMG

Bộ Giao thông vận tải được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ rà soát tiêu chuẩn của các dự án đường sắt đô thị được triển khai tại Việt Nam để thống nhất áp dụng

 Ảnh: Tất Tiên

Đây là đánh giá của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải sau cuộc họp mới đây với các cơ quan liên quan về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị Hà Nội. 

 

Theo đó, để đạt được mục tiêu đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị Hà Nội đảm bảo chất lượng, an toàn, hiệu quả, đúng tiến độ, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, UBND thành phố Hà Nội và các cơ quan, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ để kịp thời xử lý, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khẩn trương thực hiện những nhiệm vụ được giao.

 

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã giao UBND thành phố Hà Nội rà soát lại quy hoạch các tuyến đường sắt đô thị, hệ thống nhà ga đường sắt đô thị bảo đảm sự gắn kết tạo thuận tiện tối đa cho hành khách để kịp thời điều chỉnh nếu cần thiết; Bộ Giao thông vận tải (GTVT) được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương rà soát tiêu chuẩn của các dự án đường sắt đô thị được triển khai tại Việt Nam để thống nhất áp dụng. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải lưu ý, do các dự án đường sắt đô thị được tập trung tại các tuyến đường giao thông huyết mạch của Thủ đô, nên yêu cầu Bộ GTVT, UBND Thành phố chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu có các giải pháp thích hợp, đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động và an toàn giao thông trong quá trình thi công công trình.

 

Cụ thể hơn, đối với dự án Đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1, Ngọc Hồi - Yên Viên), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với UBND Thành phố và các cơ quan liên quan xây dựng đề án theo chủ trương xã hội hóa đầu tư tại các khu vực nhà ga, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý về nguyên tắc phân kỳ lại việc đầu tư Dự án để đảm bảo tính khả thi và hiệu quả đầu tư, trước mắt đầu tư giai đoạn 1, xây dựng Khu tổ hợp Ngọc Hồi và đoạn Ngọc Hồi - Giáp Bát - ga Hà Nội.

 

Đối với dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 2A, Cát Linh - Hà Đông, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất cụ thể về cơ chế thực hiện EPC trên cơ sở ưu tiên bảo đảm chất lượng và tiến độ của Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. 

 

Tại dự án Đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 3, đoạn Nhổn - ga Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các bộ, cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các thủ tục đàm phán, ký kết bổ sung các hiệp định vay vốn ODA cho Dự án này; đồng thời, Bộ KH&ĐT, UBND thành phố Hà Nội thực hiện thủ tục mở quyền rút vốn hợp đồng tư vấn Systra theo đúng quy định.

 

Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội phải tích cực chuẩn bị đầu tư, chủ động kêu gọi, huy động vốn từ các nguồn lực để đẩy nhanh việc đầu tư các dự án đường sắt đô thị Hà Nội chưa được quyết định đầu tư.

Trần Kiên

ngocthanh