Thí điểm cổ phần hoá Bệnh viện Nam Thăng Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải vận dụng các quy định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty
Thí điểm cổ phần hoá Bệnh viện Nam Thăng Long

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh vừa yêu cầu Bộ Giao thông vận tải vận dụng các quy định của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần để áp dụng thí điểm cổ phần hoá Bệnh viện Nam Thăng Long. Theo Chính phủ, xuất phát từ chủ trương của Đảng và Nhà nước về việc đẩy mạnh xã hội hóa các đơn vị sự nghiệp công lập, mô hình bệnh viện tư thục đã phát triển rộng, nhiều bệnh viện do thực hiện xã hội hóa đã được đầu tư trang thiết bị, công nghệ y học hiện đại, hoạt động có hiệu quả, phục vụ tốt cho việc khám, chữa bệnh cho nhân dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện công do Nhà nước đầu tư. 

 

Đồng thời, căn cứ tình hình thực tế của Bệnh viện Nam Thăng Long nói riêng và hệ thống các bệnh viện thuộc ngành giao thông vận tải nói chung, Bộ Giao thông vận tải đã báo cáo và đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, cho phép Bộ được thí điểm cổ phần hóa Bệnh viện Nam Thăng Long.

 

Bệnh viện Nam Thăng Long được thành lập từ năm 2006, đặt tại Hà Nội, hiện đang hoạt động khám, chữa bệnh cho cán bộ, công nhân viên chức trong ngành giao thông vận tải và nhân dân trong khu vực trú đóng. Bệnh viện Nam Thăng Long là một đơn vị sự nghiệp công lập có quy mô vừa phải, cơ cấu tổ chức phù hợp, hoạt động ổn định và hoàn toàn theo cơ chế tự hạch toán, không có nguồn ngân sách cấp, rất phù hợp với việc chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình xã hội hóa triệt để.

 

Đây là bệnh viện đầu tiên được lựa chọn để thí điểm cổ phần hoá bệnh viện công. Trên thực tế, từ năm 2007, Chính phủ đã cho phép thí điểm cổ phần hoá Bệnh viện Bình Dân TP.HCM. Tuy nhiên, đề án này sau đó đã phải dừng lại vì gặp phải quá nhiều vướng mắc.

 Thủy Dung

ngocthanh