Thêm 84,32 tỷ đồng cho dự án Quốc lộ 4C đoạn tránh thị trấn Yên Minh (Hà Giang)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đề xuất Chính phủ cho phép điều chuyển 84,32 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ từ dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24
Thêm 84,32 tỷ đồng  cho dự án Quốc lộ 4C đoạn tránh thị trấn  Yên Minh (Hà Giang)

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa đề xuất Chính phủ cho phép điều chuyển 84,32 tỷ đồng vốn trái phiếu chính phủ từ dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24 nối từ tỉnh Quảng Ngãi đến tỉnh Kon Tum cho dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 4C đoạn tránh thị trấn Yên Minh (Hà Giang). 

 

Xét đề nghị này, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý về việc điều chuyển vốn nêu trên, đồng thời yêu cầu Bộ GTVT phải chịu trách nhiệm về số liệu vốn dư của dự án Đầu tư xây dựng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 24, bảo đảm việc điều chuyển vốn không ảnh hưởng đến mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án này.

 

Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ GTVT quyết định điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng Quốc lộ 4C đoạn tránh thị trấn Yên Minh theo thẩm quyền và quy định hiện hành, bảo đảm không tăng quy mô dự án và không vượt tổng vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2012 - 2015 đã giao cho Bộ.

 Trần Kiên

 

ngocthanh