Thêm 25 dự án mới của Nhật Bản đăng ký đầu tư trong 2 tháng đầu năm

Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 25 dự án mới và tăng vốn đầu tư 17 dự án,
Thêm 25 dự án mới của Nhật Bản  đăng ký đầu tư trong 2 tháng đầu năm

Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp Nhật Bản đã đăng ký đầu tư vào Việt Nam 25 dự án mới và tăng vốn đầu tư 17 dự án, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 169,83 triệu USD. Lũy kế đến hết tháng 2 năm 2015, Nhật Bản là một trong 3 nhà đầu tư lớn nhất tại Việt Nam với 2.556 dự án còn hiệu lực, tổng số vốn đăng ký đầu tư là 37,37 tỷ USD.

IMG

Tính đến nay, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký đầu tư nhiều nhất với 1.316 dự án, tổng số vốn đăng ký là 31,11 tỷ USD

 Ảnh: Nhã Chi

Tính đến thời điểm hiện tại, lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo được các doanh nghiệp Nhật Bản đăng ký đầu tư nhiều nhất với 1.316 dự án, tổng số vốn là 31,11 tỷ USD (chiếm 83,3% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ 2 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng số vốn là 1,66 tỷ USD (chiếm 4,5% tổng vốn đầu tư). Lĩnh vực xây dựng đứng thứ 3 với tổng số vốn đầu tư là 1,17 tỷ USD (chiếm 3,1% tổng vốn đầu tư). 

 

Các doanh nghiệp Nhật Bản đã đầu tư vào 49/63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, Thanh Hóa là địa phương thu hút được nhiều vốn đầu tư từ các doanh nghiệp Nhật Bản nhất, với tổng vốn đăng ký đầu tư là 9,68 tỷ USD (chiếm 26% tổng vốn đầu tư). Hà Nội đứng thứ 2 với 636 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư là 4,08 tỷ USD (chiếm 10,9% tổng vốn đầu tư). Bình Dương đứng  thứ 3 với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 3,85 tỷ USD (chiếm 10,3% tổng vốn đầu tư). 

 

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Nhật Bản được xếp vào danh sách các quốc gia có nhiều dự án có vốn đầu tư trên 1 tỷ USD vào Việt Nam. Đáng chú ý là dự án của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn đầu tư tại Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư đăng ký 9 tỷ USD; dự án của Công ty TNHH Sản xuất lốp xe Bridgestone Việt Nam đầu tư tại Khu công nghiệp Hải Phòng, TP. Hải Phòng với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,22 tỷ USD; dự án của Công ty TNHH Becamex Tokyu (dự án Khu đô thị Tokyu Bình Dương) được đầu tư tại tỉnh Bình Dương với tổng vốn đầu tư đăng ký 1,2 tỷ USD.

H.V

ngocthanh