Thêm 1 doanh nghiệp Trung Quốc bị thu hồi dự án đầu tư

(BĐT) - Ban Quản lý khu kinh tế (KKT) tỉnh Tây Ninh vừa có thông báo yêu cầu nhà đầu tư Công ty TNHH Vật liệu mới Á Thái Lợi liên hệ với Ban để giải quyết việc chấm dứt hoạt động của Dự án Đầu tư Nhà máy Sản xuất, gia công vật liệu mới Á Thái Lợi.
Thêm 1 doanh nghiệp Trung Quốc bị thu hồi dự án đầu tư

Dự án này được Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh cấp Giấy chứng nhận đầu tư ngày 29/11/2010, với địa điểm thực hiện tại Khu chế xuất và công nghiệp Linh Trung III của tỉnh Tây Ninh. Tuy nhiên, đến ngày 1/3/2016, Ban Quản lý KKT tỉnh Tây Ninh phát hiện Dự án đã ngừng hoạt động và người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc của Dự án là ông Chen Sijing (quốc tịch Trung Quốc) đã rời khởi địa điểm đầu tư và hiện không liên lạc được.

Theo tìm hiểu của Báo Đấu thầu, từ tháng 8/2016 đến nay, ngoài Công ty TNHH Vật liệu mới Á Thái Lợi bị thu hồi dự án đầu tư thì 3 công ty khác của Trung Quốc là Công ty TNHH Aden Services miền Trung - Việt Nam, Công ty TNHH Vạn Thương và Công ty TNHH ShangLin Việt Nam cũng đã bị thu hồi dự án đầu tư.            

Phan Ngọc