Tháo gỡ khó khăn cho các dự án đường sắt đô thị TP.HCM

(BĐT) - Bộ Giao thông vận tải vừa yêu cầu Ban Quản lý đường sắt đô thị TP.HCM đẩy nhanh tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện để các nhà tài trợ đẩy nhanh việc hỗ trợ nguồn vốn đối với các dự án đã có quyết định đầu tư
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực quản lý, rà soát lại cơ cấu và có đầu mối rõ ràng hơn trong quá trình triển khai để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải ngân.

Cụ thể, đối với Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 2 (giai đoạn 1 Bến Thành - Tham Lương), Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Ban Quản lý đường sắt làm rõ các vướng mắc, đề xuất giải pháp tháo gỡ cho từng giai đoạn của Dự án, trên cơ sở đó báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với các vấn đề về điều chỉnh dự án và công tác đấu thầu, Bộ Giao thông vận tải sẽ có văn bản ủy quyền để UBND TP.HCM thực hiện các nội dung cần thiết, kịp thời trong quá trình thực hiện dự án.

Đối với Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 5, Bộ Giao thông vận tải đồng thuận việc UBND TP.HCM kiến nghị lên Thủ tướng Chính phủ về phân chia giai đoạn của Dự án để phân kỳ đầu tư.

Còn đối với vấn đề kéo dài Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 1 từ Bến Thành - Suối Tiên đến Biên Hòa - Đồng Nai, Bộ Giao thông vận tải đề nghị UBND TP.HCM bổ sung quy hoạch chi tiết và tiến hành triển khai các bước tiếp theo.

Tuấn Dũng

Tin liên quan