Thanh tra các dự án nhà ở của Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu

Trước những thông tin về các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu là chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư, sử dụng đất…, UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo,
Thanh tra các dự án nhà ở  của Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu

Trước những thông tin về các dự án xây dựng nhà ở trên địa bàn TP. Hà Nội do Xí nghiệp Xây dựng tư nhân số 1 Lai Châu là chủ đầu tư có dấu hiệu vi phạm pháp luật về trình tự, thủ tục đầu tư, sử dụng đất…, UBND TP. Hà Nội đã có chỉ đạo, giao Chánh Thanh tra Thành phố quyết định thành lập Đoàn thanh tra để thanh tra toàn diện việc đầu tư, quản lý sử dụng đất tại các dự án trên địa bàn Thành phố do Xí nghiệp đầu tư hoặc hợp đồng hợp tác đầu tư; qua đó, kết luận, làm rõ vi phạm và kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý, giải quyết theo pháp luật.

Theo đó, Khu đô thị Đại Thanh huyện Thanh Trì, Khu đô thị Xa La quận Hà Đông, khu nhà ở Hồ Linh Đàm và Khu đô thị Kim Văn - Kim Lũ quận Hoàng Mai… là những dự án được lưu ý thanh tra để kết luận, làm rõ vi phạm.

Ngoài ra, Thành phố yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các quận Hà Đông, Hoàng Mai và các đơn vị liên quan cử cán bộ tham gia Đoàn thanh tra, phối hợp công tác, cung cấp tài liệu liên quan theo yêu cầu của Chánh thanh tra Thành phố.

T.T

ngocthanh