Thành lập Tổ nghiên cứu phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, Cục trưởng Cục HKVN Lại Xuân Thanh vừa ký quyết định thành lập Tổ nghiên cứu phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành.
Thành lập Tổ nghiên cứu phục vụ triển khai  dự án Cảng hàng không Long Thành

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) cho biết, Cục trưởng Cục HKVN Lại Xuân Thanh vừa ký quyết định thành lập Tổ nghiên cứu phục vụ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế (CHKQT) Long Thành. 

 

Theo đó, Tổ nghiên cứu phục vụ triển khai dự án CHKQT Long Thành bao gồm 9 thành viên, trong đó Phó Cục trưởng Cục HKVN Võ Huy Cường được giao làm Tổ trưởng. 

 

Tổ nghiên cứu phục vụ triển khai dự án CHKQT Long Thành có nhiệm vụ nghiên cứu, tham mưu cho Cục trưởng Cục HKVN thực hiện nhiệm vụ thành viên Ban Chỉ đạo triển khai Dự án, Bộ Giao thông vận tải thực hiện Kế hoạch triển khai Dự án theo Nghị quyết số 94/2015/QH13 ngày 25/6/2015 của Quốc hội theo nhiệm vụ được Ban Chỉ đạo phân công.

 

Đồng thời, Tổ nghiên cứu chủ động theo dõi, báo cáo tình hình thực hiện Dự án cho Cục trưởng Cục HKVN.

 BK

ngocthanh