Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ban quản lý này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc
Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang). Ban quản lý này được thành lập trên cơ sở tổ chức lại Ban quản lý đầu tư phát triển đảo Phú Quốc (được thành lập theo Quyết định số 42/2007/QĐ-TTg ngày 29/3/2007 của Thủ tướng Chính phủ).

 

Theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh Kiên Giang, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với Khu kinh tế Phú Quốc, quản lý và tổ chức thực hiện chức năng cung ứng dịch vụ hành chính công và dịch vụ hỗ trợ khác có liên quan đến hoạt động đầu tư và sản xuất, kinh doanh cho nhà đầu tư trong Khu kinh tế theo quy định của pháp luật.

 

Về cơ cấu tổ chức, Ban quản lý Khu kinh tế Phú Quốc có Trưởng ban và không quá 3 Phó Trưởng ban.

 

Hiện nay, đề án Thành lập Đặc khu kinh tế Phú Quốc đang được gấp rút hoàn tất để trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Trần Nam

 

ngocthanh