Thanh, kiểm tra các công trình thủy điện nhỏ tại Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình sẽ giao Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; Thanh tra xây dựng thực hiện việc thanh, kiểm tra; lập biên bản xử lý vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền
Thanh, kiểm tra các công trình thủy điện nhỏ tại Hòa Bình

UBND tỉnh Hòa Bình sẽ giao Sở Công Thương; UBND các huyện, thành phố; Thanh tra xây dựng thực hiện việc thanh, kiểm tra; lập biên bản xử lý vi phạm, xử lý vi phạm theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử phạt đối với hành vi vi phạm trong lĩnh vực điện lực và an toàn đập thủy điện trên địa bàn Tỉnh. 

Hòa Bình cũng siết chặt việc quản lý đầu tư xây dựng dự án thủy điện, trong đó, Tỉnh này yêu cầu, việc đầu tư xây dựng các dự án thủy điện phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, tài nguyên nước, bảo vệ môi trường… Đối với trường hợp dự án thuộc quy hoạch thủy điện nhỏ nhưng chưa nằm trong hoặc chưa phù hợp Quy hoạch phát triển điện lực Tỉnh, chủ đầu tư phải gửi hồ sơ cho Sở Công Thương để báo cáo UBND Tỉnh trước khi triển khai thực hiện. 

Bên cạnh đó, công tác quản lý an toàn đập và vận hành khai thác công trình thủy điện cũng được Hòa Bình chú trọng: các đập của công trình thủy điện phải thực hiện chứng nhận chất lượng xây dựng; đăng ký và báo cáo hiện trạng an toàn đập; chủ đập tổ chức thực hiện quan trắc, phải lựa chọn tổ chức, cá nhân kiểm định và tổ chức thực hiện kiểm định an toàn đập theo quy định của Bộ Công Thương…

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Hòa Bình có 5 hồ thủy điện nhỏ đang vận hành phát điện với tổng công suất 13,55 MW, gồm: Nhà máy Thủy điện Vạn Mai (Mai Châu), Nhà máy Thủy điện So Lo 1 (Mai Châu) , Nhà máy Thủy điện Suối Nhạp A (Đà Bắc), Nhà máy Thủy điện Định Cư (Lạc Sơn) và Nhà máy Thủy điện Suối Tráng (Cao Phong).

Khánh Chi

ductam