Thanh Hóa cấp phép xây dựng Khu thương mại tổng hợp

(BĐT) - Giấy phép xây dựng Dự án Khu thương mại tổng hợp Tân Hoàng Phi vừa được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp cho Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Tân Hoàng Phi với diện tích xây dựng là 4.547m2 tại  TP. Thanh Hóa.

Theo Giấy phép, Tân Hoàng Phi sẽ xây dựng một khu thương mại, dịch vụ tổng hợp rộng 480m2, cao 7 tầng; đồng thời, xây dựng 2 nhà trưng bày vật liệu xây dựng và một số công trình phụ trợ đi kèm.

UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu nhà đầu tư xây dựng công trình hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, đảm bảo mỹ quan đô thị.                 

Khánh Chi