Tháng 4 huy động vốn bằng trái phiếu chính phủ đạt hơn 8.500 tỷ đồng

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 4/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 7 phiên đấu thầu trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng số vốn huy động đạt 8.523,4 tỷ đồng, bằng 54,6% so với tháng 3/2015 và bằng 63,2% so với cùng kỳ năm 2014.
Tháng 4 huy động vốn bằng trái phiếu chính phủ đạt hơn 8.500 tỷ đồng

Số liệu của Bộ Tài chính cho thấy, trong tháng 4/2015, Kho bạc Nhà nước đã tổ chức 7 phiên đấu thầu trái phiếu qua Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. Tổng số vốn huy động đạt 8.523,4 tỷ đồng, bằng 54,6% so với tháng 3/2015 và bằng 63,2% so với cùng kỳ năm 2014. Trong đó, kỳ hạn 5 năm là 5.245 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm là 140 tỷ đồng và kỳ hạn 15 năm là 3.138,4 tỷ đồng. 

 

Lũy kế huy động vốn đến hết tháng 4/2015 là 64.515,9 tỷ đồng (trong đó kỳ hạn 5 năm chiếm 66% tổng khối lượng, kỳ hạn 10 năm chiếm 9,6% tổng khối lượng, kỳ hạn 15 năm chiếm 24,4% tổng khối lượng), đạt 25,5% kế hoạch cả năm. Kỳ hạn vay trung bình năm 2015 đến hết tháng 4/2015 là 7,92%/năm.

V. Thắng

ngocthanh