Tham vấn doanh nghiệp về thực hiện Luật Hải quan 2014

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp (DN) đánh giá việc thực hiện Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Tham vấn doanh nghiệp về thực hiện Luật Hải quan 2014

Ngày 8/9 tại Hà Nội, Tổng cục Hải quan phối hợp với Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp (DN) đánh giá việc thực hiện Luật Hải quan và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hội nghị nhằm đánh giá 9 tháng thực hiện Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015), 6 tháng thực hiện Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2015) và Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/4/2015).

 

Theo ông Vũ Ngọc Anh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, Luật Hải quan 2014 được đánh giá là sự cải cách tích cực, đã áp dụng các phương pháp quản lý hiện đại theo các thông lệ quốc tế và các hiệp định mà Việt Nam đã tham gia để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thương mại. Tuy nhiên, sau 9 tháng triển khai Luật và các văn bản hướng dẫn thi hành, Tổng cục Hải quan nhận thấy, những văn bản pháp lý này khi đi vào thực tiễn vẫn còn những tồn tại, vướng mắc về thủ tục hải quan của DN, việc thực hiện không đồng nhất giữa các chi cục hải quan cửa khẩu. 

 

Cụ thể, một số vướng mắc phát sinh khi thực hiện Luật Hải quan 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã được chỉ ra như: việc không thống nhất trong quy định về hồ sơ hải quan giữa Luật Hải quan và các văn bản quản lý chuyên ngành; việc nộp chứng từ thuộc hồ sơ hải quan bằng phương thức điện tử; việc sử dụng tờ khai hải quan điện tử…

 

Ông Phạm Thanh Bình, Chuyên gia tư vấn dự án Quản trị nhà nước nhằm Tăng cường toàn diện của USAID (USAID GIG) cho biết, theo khảo sát mới đây của USAID GIG, 94% DN được khảo sát đánh giá sự chuyển biến của các chính sách, pháp luật hải quan trong những năm qua là tích cực, đặc biệt DN đánh giá rất cao hệ thống thông quan điện tử VNACCS; hệ thống cung cấp thông tin và cơ chế tham vấn hải quan - DN. 

 

Tuy nhiên, khảo sát cũng cho thấy, 50% DN cho rằng, quy định về Báo cáo quyết toán hợp đồng gia công là không đơn giản hơn hoặc phức tạp hơn trước; 63,3% DN cho rằng, quy định về thủ tục quyết toán, không thu thuế/hoàn thuế tờ khai nhập khẩu là không đơn giản hơn hoặc phức tạp hơn trước; quy định về thủ tục miễn thuế, không thu/hoàn thuế còn rườm rà, nhiều giấy tờ…

 

Theo Cục Giám sát quản lý thuộc Tổng cục Hải quan, những tham vấn từ DN là những phản ánh chân thực, mang tính xây dựng để giúp đơn vị có những đánh giá tổng quát về hiệu quả, tác động cũng như các tồn tại, vướng mắc khi thực hiện Luật Hải quan năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật. Thời gian tới, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đồng bộ để Luật Hải quan 2014 đi vào cuộc sống, thực sự trở thành công cụ quản lý hiệu quả đối với hoạt động hải quan.

T.Tuyết

ngocthanh