Thái Nguyên thu hút FDI vào dự án nông nghiệp

(BĐT) - Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài vào nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2016 - 2020 vừa được UBND tỉnh Thái Nguyên gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Trong 4 dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của tỉnh Thái Nguyên, có 2 dự án được thực hiện theo hình thức PPP là: Dự án Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao sản xuất rau toàn trên địa bàn TP. Thái Nguyên, có tổng vốn đầu tư 8,3 triệu USD. và Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng cho Khu vực sản xuất rau sạch chất lượng cao thị xã Phổ Yên, với tổng vốn đầu tư là 4,5 triệu USD. 

Bên cạnh đó, tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết, có 2 dự án ưu tiên kêu gọi FDI ngành nông nghiệp giai đoạn 2014 - 2020 trên địa bàn Tỉnh. Các dự án đều nằm trong Tổ hợp Yên Bình, huyện Phú Bình và thị xã Phổ Yên, gồm: Dự án Khu nông công nghiệp công nghệ cao - Agropapk Yên Bình quy mô 850 ha, có tổng vốn đầu tư 240,1 triệu USD và Dự án Vùng nguyên liệu và chế biến chè tỉnh Thái Nguyên có quy mô 1.020 ha, vốn đầu tư 38,41 triệu USD.

Bích Khánh