Thái Nguyên kêu gọi đầu tư vào dự án BT hơn 130 tỷ đồng

(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Sông Công (Thái Nguyên) vừa cho biết, từ ngày 16/3 - 16/4/2018 sẽ phát hành hồ sơ mời sơ tuyển nhà đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường Thắng Lợi kéo dài (giai đoạn 2) theo hình thức PPP - hợp đồng BT.

Dự án BT này có tổng mức đầu tư 130.734 triệu đồng, không có vốn đầu tư của nhà nước, được thực hiện tại phường Mỏ Chè, Bách Quang, Cải Đan, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Dự án sẽ xây dựng hoàn thiện tuyến đường dài hơn 2,4 km, bề rộng nền đường 21 m...               

                

Khánh Ngọc