Thái Nguyên: Đồng ý đề xuất Dự án Giám sát, xử lý vi phạm giao thông

(BĐT) - Công ty TNHH Tập đoàn thương mại quốc tế Hoàng Gia vừa được UBND tỉnh Thái Nguyên cho phép nghiên cứu, khảo sát, lập và đề xuất Dự án Giám sát và xử lý vi phạm giao thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình lập và đề xuất Dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Công ty TNHH Tập đoàn thương mại quốc tế Hoàng Gia báo cáo, làm rõ một số vấn đề về nguồn vốn, năng lực tài chính của nhà đầu tư, quy mô đầu tư, lựa chọn hình thức đầu tư cụ thể, các giải pháp kỹ thuật để triển khai thực hiện Dự án.   

Bích Khánh