Thái Bình xây Trụ sở liên cơ quan hơn 260 tỷ đồng

(BĐT) - Đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng Trụ sở liên cơ quan tỉnh Thái Bình vừa được UBND tỉnh Thái Bình phê duyệt với tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 262,5 tỷ đồng. Dự án sẽ thực hiện theo hình thức PPP (hợp đồng BT), triển khai trong thời gian 2016 - 2018. Sở Xây dựng Thái Bình được giao là cơ quan chuẩn bị dự án.

Trụ sở sẽ được xây dựng tại phường Hoàng Diệu, TP. Thái Bình. Với diện tích sử dụng đất hơn 10 nghìn m2, đây sẽ là nơi làm việc tập trung cho 16 cơ quan, đơn vị của Tỉnh, trong đó có: Báo Thái Bình, Đảng ủy Khối cơ quan tỉnh, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh, Liên hiệp Các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Thái Bình, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Thái Bình, Hội Nhà báo tỉnh Thái Bình…

UBND tỉnh Thái Bình cũng giao Sở Xây dựng phối hợp với các sở, ngành, UBND thành phố Thái Bình và các đơn vị có liên quan lập quy hoạch chi tiết các dự án đối ứng, bảo đảm phù hợp với kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2016 - 2020; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của Tỉnh.

Việt Thắng