Thái Bình duyệt dự án làm đường hơn 3.500 tỷ đồng

(BĐT) - UBND tỉnh Thái Bình vừa phê duyệt đề xuất Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường nối từ Quốc lộ 10 (tuyến tránh S1) đến đường Thái Bình - Hà Nam theo hình thức PPP, kết hợp 2 loại hợp đồng BOT và BT. Tổng mức đầu tư (TMĐT) dự kiến của Dự án lên tới 3.595 tỷ đồng.

Theo Quyết định phê duyệt dự án, vốn nhà nước góp vào được lấy từ vốn trung hạn giai đoạn 2016 - 2020, vốn trái phiếu chính quyền địa phương; tiền vượt thu thuế xuất nhập khẩu; tiền thoái vốn từ các doanh nghiệp nhà nước (khoảng 10% TMĐT). Nhà nước thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện Dự án 60% giá trị dự án bằng hình thức giao nhà đầu tư quỹ đất thực hiện dự án khác và bằng tiền (khoảng 10% TMĐT) theo kế hoạch vốn ngân sách. Khối lượng dự án còn lại (40%), nhà đầu tư tự ứng vốn để thực hiện và thu hồi vốn đầu tư bằng hình thức thu phí trên tuyến đường này.     

Nguyệt Minh