Tây Ninh đầu tư BOO xây dựng 2 nhà máy nước gần 600 tỷ đồng

(BĐT) - Sở KH&ĐT tỉnh Tây Ninh cho biết, tỉnh này đang kêu gọi đầu tư vào 2 dự án Nhà máy nước theo hình thức hợp đồng xây dựng - sở hữu - kinh doanh (BOO). 
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Thứ nhất là Dự án Hệ thống thu gom và xử lý nước thải thị trấn Hòa Thành, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 519 tỷ đồng; địa điểm thực hiện tại xã Long Thành Nam, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh. Thứ 2 là Dự án Nhà máy nước Bàu Năng, với tổng vốn đầu tư dự kiến là 210 tỷ đồng; được thực hiện tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh, tỉnh Tây Ninh.

Cả 2 dự án nêu trên đều do UBND tỉnh Tây Ninh chuẩn bị và Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư dự án.

Tuấn Dũng