Tập trung thực hiện các quy hoạch thoát nước và chống ngập tại TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thực hiện các quy hoạch thoát nước và chống ngập úng tại TP.HCM.
Tập trung thực hiện các quy hoạch  thoát nước và chống ngập tại TP.HCM

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng về thực hiện các quy hoạch thoát nước và chống ngập úng tại TP.HCM.

 

Theo đó, TP.HCM là đầu tàu về phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của cả nước, khu vực tập trung đông dân cư. Tuy nhiên, do cốt nền thấp, kết cấu hạ tầng thoát nước chưa đáp ứng được yêu cầu nên TP.HCM liên tiếp bị ngập úng khi mưa lớn, triều cường, gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống, sinh hoạt, sản xuất của người dân. Những năm qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND TP.HCM đã nỗ lực triển khai thực hiện các quy hoạch về thoát nước và chống ngập úng, từng bước khắc phục tình trạng ngập úng. TP.HCM đã đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng để nạo vét, cải tạo, nâng cấp gần 2.600 km cống thoát nước, 60 km kênh rạch, củng cố đê bao, bờ bao, xây dựng cống kiểm soát triều Nhiêu Lộc - Thị Nghè, triển khai xây dựng một số nhà máy xử lý nước thải, hồ điều hòa, đã góp phần giảm ngập úng do mưa tại 62 điểm ngập (từ 95 còn 33 điểm ngập). Song, việc thực hiện các quy hoạch nêu trên còn rất chậm do thiếu nguồn vốn đầu tư, khó khăn, vướng mắc trong giải tỏa mặt bằng, nhất là quy hoạch thuỷ lợi chống ngập úng, nên tình trạng ngập úng do triều cường chậm được khắc phục (đến nay so với yêu cầu đặt ra mới cải tạo được 43% hệ thống cống thoát nước, 12% kênh rạch, xây dựng được 1/10 cống kiểm soát triều).

 

Trước tác động của biến đổi khí hậu, nước biển dâng, thời gian gần đây mưa lớn, triều cường cao xảy ra thường xuyên hơn, nguy cơ ngập úng tại TP.HCM sẽ ngày càng tăng nếu không sớm triển khai các giải pháp chống ngập úng đồng bộ, kịp thời.

 

Để giải quyết tình trạng trên, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, việc chống ngập úng tại TP.HCM là nhiệm vụ cấp thiết. Đảng bộ, Chính quyền Thành phố cần coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, tiếp tục đưa vào Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố để tập trung giải quyết, tạo chuyển biến căn bản, rõ rệt trong nhiệm kỳ tới, trong đó trước hết phải tập trung khắc phục ngập úng tại khu vực trung tâm Thành phố.

 

Bên cạnh việc thực hiện đồng bộ các giải pháp chống ngập úng, Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, TP.HCM cần quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, bảo vệ các hồ điều hòa và các vùng chứa nước hiện có, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hồ điều hòa để chủ động trữ nước, giảm ngập; nạo vét, giải tỏa vật cản trên hệ thống kênh, rạch để tiêu thoát nước nhanh, giảm thời gian ngập úng khi mưa lớn; tăng cường quản lý, tiến tới hạn chế việc khai thác nước ngầm tránh nguy cơ sụt lún. 

 

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu, các bộ, ngành và UBND TP.HCM phối hợp, tập trung giải quyết nguồn vốn đầu tư thực hiện các dự án thuộc các quy hoạch thoát nước và chống ngập úng; huy động các nguồn vốn từ ngân sách thành phố, vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), quỹ đất và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

TH-CD

ngocthanh