Tập trung thanh tra, kiểm tra dự án nợ đọng vốn xây dựng cơ bản

Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Kỳ Sơn cho biết, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2016 sẽ tập trung vào công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư,
Tập trung thanh tra, kiểm tra  dự án nợ đọng vốn xây dựng cơ bản

Chánh Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Trần Kỳ Sơn cho biết, kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT năm 2016 sẽ tập trung vào công tác lập, thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư, điều chỉnh tổng mức đầu tư và quá trình thực hiện dự án. “Hoạt động thanh tra, kiểm tra sẽ tập trung vào các dự án có nợ đọng vốn đầu tư xây dựng cơ bản, đặc biệt là các dự án điều chỉnh tổng mức đầu tư lớn thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 30/4/2015 về tăng cường các biện pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn đầu tư công”, ông Trần Kỳ Sơn nhấn mạnh.

IMG

Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT, trong năm 2016, các cuộc thanh tra đột xuất sẽ được tổ chức khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật

Ảnh: Nhã Chi

Cũng theo ông Trần Kỳ Sơn, công tác quản lý và thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA thuộc phạm vi quản lý của địa phương sẽ là một nội dung nằm trong kế hoạch thanh tra chuyên ngành năm 2016. Bên cạnh đó, hoạt động thanh tra, kiểm tra cũng sẽ hướng đến các lĩnh vực như đầu tư trong nước, doanh nghiệp và đăng ký kinh doanh, hợp tác xã… để bước đầu đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Đầu tư năm 2014 và Luật Doanh nghiệp năm 2014. Đặc biệt, trong năm 2016, các cuộc thanh tra đột xuất sẽ được tổ chức khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc các vụ việc do Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Sở KH&ĐT giao.

Theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra giai đoạn 2015 - 2017, Thanh tra Bộ KH&ĐT sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề về đầu tư phát triển tại các bộ, ngành, địa phương; các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư - PPP (hợp đồng BOT, BT…) trong lĩnh vực giao thông, điện, môi trường…; các dự án ODA; các chương trình hỗ trợ có mục tiêu theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ. “Trong bối cảnh Chính phủ nỗ lực thực hiện tái cơ cấu đầu tư công, vốn đầu tư được bố trí theo kế hoạch trung hạn 5 năm, các bộ, ngành, địa phương được phân cấp lựa chọn dự án, quyết định đầu tư, công tác thanh tra có vai trò rất quan trọng, thực hiện công tác hậu kiểm trong đầu tư công. Hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành KH&ĐT cần được triển khai có hiệu quả, bám sát và đáp ứng được các yêu cầu của việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, tăng cường công tác quản lý nhà nước về KH&ĐT”, ông Trần Kỳ Sơn nhấn mạnh.

H.V

ngocthanh