Tập trung sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước để giảm nhập siêu

Đây là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong tháng 5/2015.
Tập trung sử dụng  hàng hóa sản xuất trong nước  để giảm nhập siêu

Đây là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm mà Bộ Công Thương tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong tháng 5/2015. 

Theo đó, Bộ Công Thương tiếp tục thực hiện các biện pháp để đưa Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” (Cuộc vận động) thực sự đi vào cuộc sống, gắn với thúc đẩy sản xuất và phát triển thị trường nội địa, trong đó ưu tiên triển khai nhóm Chương trình hỗ trợ nhằm thay đổi tích cực về nhận thức và hành vi của cộng đồng, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong nhận thức và hành vi của doanh nghiệp và người tiêu dùng Việt Nam.

Bộ Công Thương cho biết, thời gian qua, thực hiện Cuộc vận động, cơ quan, đơn vị, tổ chức từ Trung ương đến các cơ sở đã ưu tiên sử dụng hàng hóa Việt Nam khi mua sắm công; các doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong nước khi triển khai thực hiện các dự án, công trình đã ưu tiên sử dụng các trang thiết bị, nguyên vật liệu và dịch vụ trong nước có chất lượng tương đương hàng ngoại nhập. Nhiều doanh nghiệp tự thiết kế, làm chủ các quy trình sản xuất, chế tạo, thi công các sản phẩm có hàm lượng khoa học - công nghệ tiên tiến, với tỷ lệ nội địa hóa trên 90%, góp phần nâng cao năng suất lao động, giá trị gia tăng của sản phẩm hàng hóa và thay thế hàng nhập khẩu, tiết kiệm ngoại tệ cho đất nước. 

Trên cơ sở những kết quả đạt được, trong tháng 5 này, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp, các Sở Công Thương và các đơn vị trực thuộc Bộ cần tiếp tục triển khai một cách quyết liệt hơn các giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 3/1/2015 của Chính phủ; Chương trình hành động của Bộ Công Thương tại Quyết định số 65/QĐ-BCT ngày 6/1/2015; triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ. Bộ Công Thương nhấn mạnh, Bộ sẽ tập trung hơn nữa vào việc sử dụng nguyên liệu, vật tư, máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được để giảm chi phí, góp phần giảm nhập siêu; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng, tài nguyên nhằm tăng hiệu quả đầu tư và hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

T.H

ngocthanh