Tập trung hoàn thành dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Để kết thúc dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La vào ngày 31/12/2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành các phương án bồi thường
Tập trung hoàn thành dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La

Để kết thúc dự án Di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La vào ngày 31/12/2015, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu UBND các tỉnh: Sơn La, Điện Biên và Lai Châu tập trung hoàn thành các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư với tổng vốn đầu tư là 888 tỷ đồng, trong đó: tỉnh Sơn La là 707 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên là 162 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu là 19 tỷ đồng. 

 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng yêu cầu, 3 tỉnh nêu trên phải hoàn thành 234 dự án đang thi công dở dang và các dự án đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư; bao gồm: 195 dự án đang thi công dở dang với tổng giá trị là 2.180 tỷ đồng; 39 dự án đã hoàn thiện công tác chuẩn bị đầu tư, với tổng vốn đầu tư là 526 tỷ đồng.

 

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu hoàn thành quyết toán toàn bộ Dự án trong quý I/2016, với tổng vốn đầu tư còn lại là 13.481 tỷ đồng, bao gồm: tỉnh Sơn La 8.351 tỷ đồng, tỉnh Điện Biên 3.617 tỷ đồng, tỉnh Lai Châu 1.513 tỷ đồng.

 

Đối với những khó khăn, vướng mắc của các địa phương về các công trình bị hư hỏng, xuống cấp cần sửa chữa, khắc phục, sử dụng nguồn vốn còn dư của Dự án đã được phân bổ cho tỉnh Điện Biên để san ủi, tạo mặt bằng đồng ruộng tại một số công trình thủy lợi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản hình thành sau ngày 22/12/2004, bổ sung 4 dự án thành phần của UBND tỉnh Điện Biên…

 T.Kiên

ngocthanh